12.06.2017 r. została powołana w strukturach Śląskiego Klubu Motorowego Komisja BRD w następującym składzie:
  1. Marcin Stajer - Przewodniczący
  2. Aleksandra Radoń
  3. Jakub Jajko