13 luty 2017 rok. Zarząd Klubu podejmuje uchwałę o powołaniu w strukturach Śląskiego Klubu Motorowego Komisji Turystyki Motocyklowej.
W skład komisji  wchodzą:
1. Adam Jajko - Przewodniczący
2. Tomasz Nowak
3. Marian Rozmus