31.03.2017 r.  została powołana w strukturach Śląskiego Klubu Motorowego Komisja Caravaningu.
W skład komisji wchodzą:
1. Mariusz Czech - Przewodniczący
2. Karina Czech
3. Joanna Stuchlik
4. Małgorzata Matwińska
5. Marek Smołka
6. Mariusz Buchalik